Bachbloesems kunnen voor heel wat positiviteit zorgen in je leven!

Bachbloesem therapie

Bachbloesems zijn fijnstoffelijke energieën van wilde bloemen, struiken en bomen, die in de dertiger jaren door de Engelse arts Edward Bach ontdekt werden. Via intense observatie, studie en onderzoek stelde Dr. Bach vast dat deze bloemenenergieën/-eigenschappen de mens kunnen helpen om gemoedstoestanden of houdingen die hem op termijn van tijd zelfs ziek kunnen maken, bewust te worden en (weer) in evenwicht te brengen.

Bachbloesems hebben de eigenschap om negatieve emoties om te buigen in hun positieve pool.

Zij kunnen helpen bij emoties als angst, twijfel, schuldgevoel, onverwerkt verdriet, stress, gebrek aan zelfvertrouwen, verbittering, zorgen, piekeren, ongeduld, enz. In die zin kunnen ze ook een weldadige ondersteuning bieden bij relatie- en kinderproblemen, bij het doorstaan van ziekteprocessen of moeilijke levensomstandigheden zoals problemen op school of op het werk, echtscheiding, het verwerken van verlieservaringen. Tijdig ingezet, hebben de Bachbloesems dus ook een belangrijke preventieve waarde.

De Bach Bloemen Remedies zijn totaal risicoloos en kunnen bovendien probleemloos gecombineerd worden met elke andere behandeling of medicatie, ze zijn geen vervangmiddel voor deze ,maar werken aanvullend. Ze zijn te gebruiken van baby tot bejaarde, en eveneens voor dieren en planten.
In de opleiding als vgl consulent hebben we deze materie ook onderricht gekregen. Daardoor kan ik je helpen de juiste remedies met jou samen te stellen om je weer in balans te brengen.

Coaching vanuit je temperament

Wie ben ik? Wat wil ik?

Doelen waarmaken uit het oogpunt van je temperament.
Het is vreemd dat mensen zo weinig over zichzelf weten. Nochtans is dit nodig om de vele goede kwaliteiten die men bezit te ontwikkelen en de minder goede bij te sturen omdat dit de sociale omgang met anderen bevordert. Hoe beter men zichzelf kent, hoe gemakkelijker het is om anderen te doorgronden en met jezelf en anderen in balans te komen.

In het verleden heeft men te veel het accent gelegd op opvoeding, onderwijs en maatschappelijke invloeden. Men is echter vergeten dat de persoonlijkheid bij ieder mens genetisch is bepaald. Vergelijk uzelf met uw ouders, uw broers en zussen of andere bloedverwanten en u zult heel veel gelijkaardige persoonskenmerken terugvinden wat ook geldt voor uw uiterlijke kenmerken. De moderne genetica bevestigt wat men al eeuwenlang weet, namelijk dat onze persoonlijkheid uit uiterlijke kenmerken af te lezen is. Eeuwenlang werd de typologie van de vier temperamenten ( vuur, water, lucht en aarde) met succes toegepast.

Als vgl consulent kan ik je temperament en type vaststellen door bepaalde testen af te nemen en je gelaat te analyseren. Met deze basis kan ik je helpen om met jezelf en je omgeving je evenwicht terug te vinden . Zo werken we samen aan je toekomst, kunnen we patronen veranderen om zo aan je doelen te werken met individuele sessies.

Coaching van ouders van kind met beperking

Vanwege dat wijzelf ouders zijn van een kind met beperking, zijn we een stuk ervaringsdeskundige in deze problematiek. We weten zelf welke problemen en twijfels ,… dat met zich meebrengt. We merkten ook dat het een mooi gegeven is om hier met andere ouders over te praten en elkaar op die manier tips te geven, je ervaringen te delen of gewoon je verhaal eens kwijt te kunnen.

Vanuit deze basis is het idee ontstaan om deze workshops te organiseren.

Met volgende thema’s:
  • aanvaarding
  • veerkracht
  • relatie kind – ouder
willen we met jullie ervaringen uitwisselen.

Dit kan in groep onder vorm van een workshop of individueel.

PRIJSLIJST

OnderwerpOmschrijvingPrijs
BACHBLOESEM THERAPIEIntake (1 uur ) met bereiding flesje(s)55 euro
Opvolging / hervullen van flesje(s) (30 min)30 euro
COACHING VANUIT JE TEMPERAMENT1ste sessie: intake vaststellen temperament en fysionomiek (1,5 uur)90 euro
2e sessie: actief aan de slag met uitslag en je temperament (1 uur)inclusief
opvolging (1 uur)45 euro
COACHING OUDERS - KIND MET BEPERKINGzal in vorm van een workshop plaatsvindeno.t.k.